Na koho bychom se měli obrátit pro finanční poradenství


Pokud se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že se bÄ›hem posledních let vynoÅ™ilo mnoho nových finanÄních poradců. Je tedy jasné, že vÄ›tÅ¡ina z nich nebude poskytovat zrovna kvalitní služby. A to by nás mÄ›lo velmi zajímat, neboÅ¥ na rozdíl například od kadeÅ™níka, který nás Å¡patnÄ› ostříhá, peníze, o které díky Å¡patnému finanÄnímu poradci pÅ™ijdeme, zpÄ›t nezískáme. MÄ›li bychom tedy vybrat takového, který je skuteÄnÄ› hodný naší důvÄ›ry.

 

sledování kurzu akcií

 

To je zvláštÄ› důležité, pokud plánujete dlouhodobé investice a oÄekáváte vysoké zisky. PrávÄ› v takovýchto případech je totiž dobré obrátit se na odborníka, neboÅ¥ běžný ÄlovÄ›k nemá nejen dostatek znalostí a zkuÅ¡eností, ale ani přístup k takovým informacím, jako mají právÄ› tito poradci. Zároveň to vÅ¡ak znamená, že není snadné se rozhodnout, na kterého z nich bychom se mÄ›li vlastnÄ› obrátit.

 

Jednou z možností, které máme, si pÅ™eÄíst jeho portfolio, které vÄ›tÅ¡ina z nich má veÅ™ejnÄ›. Kolik klientů dosáhlo v minulém období zisku? Kolik jich naopak skonÄilo se ztrátou? A v jakém typu investic se onen poradce vyzná nejlépe? To vÅ¡e bychom si mÄ›li zjistit jako první. Tím ostatnÄ› zredukujeme seznam na nÄ›kolik málo kandidátů.

 

růst a pád investic

 

Dále je dobré se podívat také na recenze, které o daném poradci píší jeho bývalí Äi souÄasné klienti. Jsou s ním spokojení? Pokud ano, proÄ? A pokud ne, co konkrétnÄ› jim vadilo? Jen mÄ›jte na pamÄ›ti, že nÄ›které z tÄ›chto recenzí mohou být napsány na objednávku, a to jak pozitivní, tak negativní. I zde je tedy potÅ™eba informace peÄlivÄ› prosívat.

 

V neposlední Å™adÄ› je pak nutné dát si pozor na nejrůznÄ›jší podvody, které se v tomto oboru v poslední dobÄ› rozmohly. Jedná se o různá propagaÄní videa, která využívají tváří známých osobností k propagaci urÄitého typu investic, aÄkoliv tyto osobnosti nikdy nic takového neÅ™ekly a ani nepodporují. To je totiž nejjistÄ›jší cesta, jak o své peníze pÅ™ijít.

 

Je jasné, že investováním se dá hodně získat, ale zároveň také hodně ztratit. Proto bychom měli být opatrní. Ať se nám to totiž líbí nebo ne, peníze jsou dnes zkrátka potřeba.