Móda je pro náš život důležitější než si myslíme


Móda je opravdu nÄ›co krásného pro náš život, protože módu můžeme prožívat každý den. A to úplnÄ› jinak, protože urÄitÄ› máte rádi, když se prostÄ› každý den nastrojíte a obleÄete úplnÄ› nÄ›co jiného. Já si rozhodnÄ› myslím, nebo nedokážu pÅ™edstavit, že bych chodila každý den v tom stejném obleÄení. NÄ›kteří lidé prostÄ› jsou takoví, že jim je úplnÄ› jedno, jak jsou obleÄení. Ale já jsem taková, že já prostÄ› straÅ¡nÄ› ráda mám každý den nÄ›co jiného, aÅ¥ už jiné triÄko, jiné džíny, jiné Å¡aty, jinou halenku, jiné sako. ProstÄ› opravdu jsem taková, že prostÄ› mám straÅ¡nÄ› ráda sladÄ›né vÄ›ci, a hlavnÄ› ÄlovÄ›k opravdu musí pÅ™ijít na to, že by se mÄ›l prostÄ› mÄ›nit, že by prostÄ› nemÄ›l chodit v tom jednom a samém obleÄení.

Móda

Nejenom proto, abyste se líbili nÄ›jakým lidem, ale hlavnÄ› pro sebe. Protože každá image je prostÄ› velice důležitá, a hlavnÄ› i pro sebe. Tohle vÅ¡echno udÄ›láte, protože se budete cítit opravdu lépe, když se každý den hezky upravíte a naÄesáte. Tak prostÄ› opravdu z vás bude úplnÄ› nÄ›co jiného vyzírat, prostÄ› budete úplnÄ› jinak sebe sami vnímat, vnímat okolí. Protože když se ÄlovÄ›k obleÄe, tak prostÄ› se cítíme opravdu víc sebejistÄ›, spokojeni, máme pozitivní naladÄ›ní myÅ¡lení, a to je právÄ› pro ÄlovÄ›ka velice důležité, a to v hlavÄ› je v módÄ›. Móda je opravdu velice důležitá pro ÄlovÄ›ka, protože tím ÄlovÄ›k ukazuje, jaký je.

Žena

Protože nÄ›kdo chodí Å¡pinavý, nÄ›kdo Äistý, a lidé si toho prostÄ› i všímají, a je prostÄ› potÅ™eba, aby opravdu lidé o sebe dbali a rozhodnÄ› vyzaÅ™ovali ze sebe úplnÄ› nÄ›co jiného. SamozÅ™ejmÄ›, nÄ›kteří lidé peníze nemají vůbec, nevÄ›dí, co mají dÄ›lat, chodí z koruny do koruny, ale i pÅ™esto se dají nakoupit levná obleÄení, které prostÄ› navenek můžou působit úplnÄ› jinak, než když prostÄ› opravdu ÄlovÄ›k nemá peníze. Tak i pÅ™esto můžete dát najevo to, že se prostÄ› hezky obleÄete, a to nemusíte kupovat žádné drahé obleÄení. Takže vÅ¡echno je prostÄ› na zvážení každého ÄlovÄ›ka, protože prostÄ› každý ÄlovÄ›k má svoje nálady, svoje plány, a mají svojí prostÄ› různorodost barev a obleÄení. ProstÄ› každý ÄlovÄ›k vyzírá úplnÄ› v nÄ›Äem jiným. Takže vždycky je potÅ™eba opravdu najít nÄ›jaký smysl toho života a opravdu se snažit o sebe dbát, protože uvidíte, že i to po fyzické stránce se budete cítit mnohem lépe.