Dům bez vody?

Jak by se vim žilo bez tekoucí vody?
Tekoucí voda přímo z kohoutků je jednou z víc, která je pro nás již desítky let samozřejmostí, ale neuvědomujeme si, že jde v podstatě o velký luxus. Aby nám tekla doma voda a my tak měli během pár vteřin plnou sklenici, kbelík nebo hrnec, musíme mít dům připojený k vodovodu a nebo mít na pozemku studnu. Při stavbě domu je potřeba se napojit na sítě, mezi které patří i vodovod, případně je možné vyhloubit studnu. Studna ale vyžaduje celou řadu povolení ze strany stavebního úřadu.

studna vrt

Jestli se chystáte rekonstruovat starý dům, je pravděpodobné, že vodovodní přípojka u domu není. Je potřeba ji zhotovit abyste měli odkud vodu brát. Nemůžete se ale jen tak napojit, je potřeba mít projekt a povolení. Před rekonstrukcí i stavbou domu musíte projít procesem, kdy zkontaktujete vybraného architekta. Ten vám zpracuje projektovou dokumentaci. Co se týče projektu na studnu nebo přípojku, je nutné oslovit specialisty, kteří mají zkušenosti a dokážou vám zajistit nejen projekt, ale i povolení. Získat povolení ke stavbě studny nebo přípojky nebývá snadné a běžní architekti tyto služby nenabízí.

Stavba studny bez povolení může vyústit až v pokutu v řádu desítek tisíc korun, protože bez povolení můžete znečistit či snížit výšku spodní vody a ostatní studny budou mít vody nedostatek. Je potřeba mít hydrogeologický posudek, na základě kterého vám stavební úřad studnu povolí a nebo zamítne.

kohoutky s vodou

Domácnost bez vody v dnešní době už téměř neexistuje, ale stále se takové domy najdou. Jde o staré domy, které byly opuštěné například během války. Jestli se takový chystáte opravit pro jeho historickou hodnotu, rozhodně vás připojení k vodovodu a nebo čištění studny nemine. Při koupi takového domu si dávejte pozor právě na studnu, protože některé nemají pitnou vodu a to je třeba zjistit rozborem.